HPV infekce – význam, očkování

Infekce lidským papilomavirem (HPV) je v současnosti považována za nejčastější pohlavně přenosnou nemoc. Její význam pro lidské zdraví je dáván do souvislosti nejen s dysplazií a rakovinou čípku děložního, ale i jinými závažnými nemocemi, a to zvláště rakovinou penisu, anální rakovinou a rakovinou krku a dutiny ústní (mandle patrové, jazyka…).

HPV infekce tedy není jenom záležitostí žen, jak se mnozí domnívají, ale i mužů, a například rakovina krku způsobená HPV infekcí je u mužů 3x častější než u žen. Zvláštní význam má v tomto směru zvláště HPV jako příčina vzniku anální rakoviny, která se ve významně zvýšené míře vyskytuje u osob, praktikujících anální pohlavní styk. Nejvíce rizikovou skupinou v tomto směru jsou gayové a ženy praktikující anální koitus.

Kromě rakoviny a předrakovinných stavů (dysplazií) mohou některé nízkorizikové kmeny HPV virů  být příčinou výskytu tzv. pohlavních bradaviček, jinak zvaných též špičaté kondylomy, nebo odborně kondylomata accuminata. Nezpůsobují sice rakovinu, ale onemocnění samo o sobě představuje psychické i fyzické potíže a pokud se tyto bradavičky vyskytují v pochvě či poševním vchodu u těhotné ženy, měl by být porod veden císařským řezem. Jinak je možné, že se kondylomy dostanou do dýchacího ústrojí novorozence a vyvolají u něj tzv. rekurentní respirační papilomatózu, kdy se průdušky postupně zužují a ucpávají rostoucími výrůstky a způsobují dechové potíže až vážné ohrožení života novorozence, který musí následně podstupovat jejich odstranění.

Jak onemocnění předcházet?

Jedinou v současnosti účinnou prevencí je očkování proti HPV infekci bivalentní či kvadrivalentní vakcínou proti lidským papilomavirům. Bivalentní vakcína účinkuje pouze proti virům způsobujícím rakovinu, kvadrivalentní vakcína i proti virům způsobujícím kondylomata.

Kdo se může očkovat?

Očkovat se mohou jak muži, tak ženy. Účinnost kvadrivalentní vakcíny byla ověřena studiemi i u osob, které se již s virem v minulosti setkaly, včetně žen po operaci čípku pro dysplasie. Studie proběhly u mužů do věku 26 let a u žen do věku 45 let. Očkovat se mohou i osoby starší a účinek je zachován i u nich. Je to v souladu s doporučením odborných společností, je pouze nutné, aby tyto osoby byly informované o tom, že studie byly provedeny pouze do uvedené věkové hranice.

Testy na HPV infekci a očkování proti HPV u obou pohlaví provádíme i u nás v ordinaci.