Léčba poruch erekce rázovou vlnou

Andro

Použití rázové vlny nízké intenzity představuje novou, moderní a neinvazivní metodu léčby poruch erekce.

V naší ordinaci používáme jako zdroj rázových vln přístroj Andro X-wave firmy BTL.

Jak to funguje?

  • Aplikace rázové vlny vyvolá novotvorbu cév a významně zlepší krevní zásobení penisu, což významně posílí schopnost dosažení erekce a její kvalitu s dlouhodobým účinkem. Úspěšnost metody je ověřena a zlepšení nastává přibližně až u 80 % pacientů.
  • Částečná úspěšnost je doložená i u mužů s těžkou poruchou erekce, u kterých nezabírají ani léky z řad inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 (iPDE5), jakou jsou u nás dostupné léky s obsahem sildenafilu, tadalafil, vardenafilu a avanafilu. Po absolvování terapie se u většiny z nich alespoň dostaví pozitivní reakce na podané léky.
  • Léčebná kúra představuje 4 ošetření, přibližně v týdenních intervalech, trvající asi 15-20 minut.
  • ošetření je zcela bezbolestné, neinvazivní a velmi rychlé. Není třeba používat žádné znecitlivění a s terapií nejsou spojena žádná omezení v běžném životě.
  • Působením rázových vln v oblasti penisu dochází k obnovení přirozeného mechanizmu erekce s dlouhotrvajícím efektem.

Léčba není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.