image1MUDr. Lukáš Bittner, FEBU, FECSM

Vzdělání

 • 2014 atestace ze sexuologie
 • 2012 zkouška Fellow of the European  Committee of Sexual Medicine
 • 2012 atestace z urologie
 • 2012 zkouška Fellow of the European Board of Urology
 • 2005 promoce, 1. lékařská fakulta UK, Všeobecné lékařství

Členství v odborných společnostech

 • Školitel Andrologické sekce Česká Urologické společnosti ČLS JEP
 • European Association of Urology
 • Česká společnost pro sexuální medicínu
 • International Society for Sexual Medicine
 • Endourological Society

Specializační kurzy

 • The Louseville Microsugrery Teaching Course 2014
 • Weill Cornell Masterclass in Urology 2013

 

Bližší informace naleznete na www.andrologickaklinika.cz.

 

Mezi další pracovníky a spolupracovníky patří:

PhDr. Pavel Pokorný
MUDr. Pavel Turčan
MUDr. Pavla Entnerová
MUDr. Peter Kepič