MUDr. Pavla Entnerová

Dosažené vzdělání:
1982 – MUDr. – obor všeobecné lékařství, LF University Palackého v Olomouci
Odbornost:
1987 – atestace v oboru psychyatrie prvního stupně
1995 – atestace v oboru psychiatrie druhého stupně
1999 – atestace v oboru sexuologie

 

Členství v odborných organizacích:
Člen České psychiatrické společnosti ČLS JEP
Člen Sexuologické společnosti ČLS JEP

 

Mezi další pracovníky a spolupracovníky patří:

PhDr. Pavel Pokorný
MUDr. Pavel Turčan
MUDr. Lukáš Bittner