MUDr. Peter Kepič

Dosažené vzdělání:

2013 – MUDr. – obor všeobecné lékařství, LF Univerzity Palackého v Olomouci

Odbornost:

  • 2020 – atestace v oboru urologie

Členství v odborných organizacích:

  • Člen České společnosti pro sexuální medicínu
  • Člen České uologické společnosti ČLS JEP
  • Člen Sexuologické společnosti ČLS JEP

 

Mezi další pracovníky a spolupracovníky patří:

PhDr. Pavel Pokorný
MUDr. Pavel Turčan
MUDr. Pavla Entnerová
MUDr. Lukáš Bittner