PhDr. Pavel Pokorný

Je zakladatelem a současně jednatelem společnosti

Dosažené vzdělání:
2007 – PhDr. – obor psychologie, FF UP Olomouc, katedra psychologie

Odbornost:
2003 – Certifikát k výkonu integrativní psychoterapie
2004 – Certifikát Manželský a rodinný poradce
2007 – Certifikát k výkonu hypnoterapie
2008 – Certifikát Samostatný manželský a rodinný poradce
2008 – Certifikát Supervizor manželského a rodinného poradenství

Psychoterapeutické výcviky:
1999–2003 – dlouhodobý komplexní výcvik v integrativní psychoterapii IPIPAP Olomouc
2001–2003 – postgraduální studium manželského a rodinného poradenství FF UP Olomouc a AMRP ČR
2004–2006 – supervizní výcvik Odborná supervize Remedium Praha
2004–2007 – Výcvik v hypnoterapii – Prof. Stanislav Kratochvíl Kroměříž                                                                             2009             – Psychoterapie sexuálních dysfunkcí  – Prof. Stanislav Kratochvíl Kroměříž

Členství v odborných organizacích:

2006 – 2012   – tajemník Prezídia Asociace manželských a rodinných poradců ČR
2012 – 2016   – předseda Stavovské rady Asociace manželských a rodinných poradců ČR
2016 – dosud – jmenován hejtmanem předsedou poradního sboru Olomouckého kraje pro NRP

 

Mezi další pracovníky a spolupracovníky patří:

MUDr. Pavel Turčan
MUDr. Pavla Entnerová
MUDr. Lukáš Bittner