PhDr. Pavel Pokorný

Je zakladatelem a současně jednatelem společnosti

Dosažené vzdělání:

2007 – PhDr. – obor psychologie, FF UP Olomouc, katedra psychologie

Odbornost:

 • 2003 – Certifikát k výkonu integrativní psychoterapie
 • 2004 – Certifikát Manželský a rodinný poradce
 • 2007 – Certifikát k výkonu hypnoterapie
 • 2008 – Certifikát Samostatný manželský a rodinný poradce
 • 2008 – Certifikát Supervizor manželského a rodinného poradenství

Psychoterapeutické výcviky:

 • 1999–2003 – dlouhodobý komplexní výcvik v integrativní psychoterapii IPIPAP Olomouc
 • 2001–2003 – postgraduální studium manželského a rodinného poradenství FF UP Olomouc a AMRP ČR
 • 2004–2006 – supervizní výcvik Odborná supervize Remedium Praha
 • 2004–2007 – Výcvik v hypnoterapii – Prof. Stanislav Kratochvíl Kroměříž
 • 2009 – Psychoterapie sexuálních dysfunkcí  – Prof. Stanislav Kratochvíl Kroměříž

Členství v odborných organizacích:

 • 2006 – 2012   – tajemník Prezídia Asociace manželských a rodinných poradců ČR
 • 2012 – 2016   – předseda Stavovské rady Asociace manželských a rodinných poradců ČR
 • 2016 – dosud – jmenován hejtmanem předsedou poradního sboru Olomouckého kraje pro NRP

 

Mezi další pracovníky a spolupracovníky patří:

MUDr. Pavel Turčan
MUDr. Pavla Entnerová
MUDr. Lukáš Bittner
MUDr. Peter Kepič