Oblasti, v nichž poskytujeme odbornou pomoc

Osobní trápení a potíže
vztah k sobě samé/mu, prožívání nejistoty a obav, osamělosti, hledání vlastní identity, krize a traumatické prožitky, ztráta energie, hledání a výběr partnera/ky, zvládání ztráty a truchlení, pocity emočního vyhoření…

Konflikty ve vztazích
komunikace, soužití, výchova dětí, nevěra, odcizení, vliv okolí, rozdílné představy, citová závislost…

Psychosexuální obtíže
poruchy sexuální identity, intimity, vzrušivosti a sexuální touhy, stud, odpor, nezájem…

Rozcházení a rozvádění se
rozvodové úvahy, zvládání rozchodu/rozvodu, porozvodová situace…

Osobní, profesní a párový růst
hledání smyslu, bilancování, křižovatky, směřování, příprava k manželství, nová životní etapa, reflexe profesního vývoje…

Psychosomatické poruchy

 

Nabídka poradenských terapeutických  služeb

Manželské, partnerské, rodinné a jiné vztahové poradenství, včetně poradenství pro snoubence a novomanžele

Párová terapie

Integrativně  zaměřená psychoterapie

Integrativní supervize – více informací zde

Ceník služeb

Služby poradny nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, nemáme proto povinnost vést evidenci klientů. Vaše osobní údaje nevyžadujeme, pokud si nepřejete nám je sdělit.

 

Individuální konzultace  1200 Kč
Párová konzultace  1500 Kč
Supervize (týmová, individuální) 2000 Kč
Individuální koučování 1500 Kč

 

Na každou konzultaci je třeba se předem objednat – telefonicky či osobně.