Supervize

Supervize je poradenská metoda vedoucí k reflexi a sebereflexi vlastního profesního jednání pracovníka v pomáhajících profesích.

Cílem supervize může být například odborný rozvoj pracovníka, redukce chyb, prevence profesionálního selhání či syndromu vyhoření, podpora zvládání vlastních nejistot v profesionální roli, obnova či udržování duševní rovnováhy pracovníka, podpora profesionální identity apod.

Supervizní nabídka

Zaměření:

integrativní supervize v poradenství, psychoterapii, sociálních službách, školství a zdravotnictví

Druhy:

 • případová (zaměřená na klienta služeb: manželské a rodinné poradenství, psychologické poradenství, výchovné poradenství, kariérové poradenství, práce s traumatem a neštěstím, mimořádnou událostí, krizová intervence, psychosexuologie, párová a rodinná terapie, systemická psychoterapie)
 • rozvojová (zaměřená na odborný růst profesionála: identita, kariéra, role)
 • týmová (zaměřená na tým: vztahy, role, procesy, komunikace, růst, bariéry)
 • řízení (zaměřená na řídící procesy v organizaci)

Formy: individuální, ve skupině, v týmu

Cílová skupina:

pracovníci krizových a sociálních služeb, školství a zdravotnictví

Kvalifikace supervizora:

Odbornost:
2008 – certifikát Supervizor manželského a rodinného poradenství
2004–2006 – supervizní výcvik Odborná supervize Remedium Praha
List referencí supervizora:

 • Magistrát města Olomouc, Odbor sociálních věcí
 • Magistrát města Prostějov, Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže
 • Město Šumperk, Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže
 • Město Mohelnice, Odbor sociálních věcí
 • Město Konice, Odbor sociálních věcí
 • Město Jeseník, Odbor sociálních věcí
 • Penzion pro důchodce Loštice
 • Domov – penzion pro důchodce Mohelnice
 • Domov pro seniory Soběsuky
 • Charita Olomouc
 • Charita Konice
 • TyfloCentrum Olomouc
 • Unie neslyšících Olomouc
 • Krajský úřad Olomouc, Odbor sociálních věcí