Hormonální nedostatečnost u muže

Nedostatečné hladiny mužských pohlavních hormonů trápí v současnosti poměrně značnou část mužů. A nejedná se pouze o muže po padesátém roku věku, u kterých by se to dalo očekávat.

Nízké hladiny hormonů nacházíme čím dál častěji i u mladých mužů.

Příčiny mohou být různé. Část  z nich jde určitě i na vrub nevhodného životního stylu se zvýšenou stresovou zátěží.

Nedostatek hormonů může mít za následek řadu potíží:

  • pokles vzrušivosti, pokles chuti na sex, poruchy erekce
  • poruchy tvorby spermií
  • zvýšená únava, pocit jakoby bez energie
  • pokles fyzické i psychické výkonnosti
  • hypertenze
  • osteoporóza a celá řada další potíží.

Vyšetření hormonálních hladin a následnou léčbu provádíme u nás v ordinaci.

Vyšetření i léčba je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

_hormony_muzi_mont