Sexuologie a andrologie

Sexuologie, jejíž součásti je i andrologie, se jako lékařský obor začala formovat koncem 19. století. Z tradice základů o oboru, které položili přední čeští i ve světě uznávaní odborníci sexuologie těží dodnes.

Sexuologie jako obor se zabývá:

 • prevencí a léčbou sexuálních dysfunkcí mužů a žen
 • prevencí a léčbou sexuálních deviací
 • léčebně – preventivní péčí o pachatele sexuálních deliktů
 • prevencí a léčbou poruch plodnosti, zvláště se zaměřením na pár jako celek a na poruchy plodnosti u muže
 • sexuálním poradenstvím (léčebně preventivní péče pohlavně přenosných nemocí, poruch sexuálního vývoje, atd.)
 • poradenství a praktické provádění sexuální výchovy mládeže i dospělých.

Andrologie je nedílnou součástí sexuologie. Jako obor se zabývá:

 • poruchami plodnosti u muže a jejich léčbou
 • sexuálními dysfunkcemi u muže
 • léčebně- preventivní péčí o zdraví muže, zvláště onemocnění prostaty a pohlavních orgánů
 • péče o stárnoucího muže či o muže s nedostatečnou hladinou mužských pohlavních hormonů

_sexulogie_andrologie_mont

 Služby sexuologické ordinace jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda