Pro muže

 • diagnostika a léčba potíží v oblasti sexuality
  nedostatečná nebo chybějící erekce, předčasná ejakulace, potíže s dosažením orgasmu, poruchy sexuální touhy, atd.
 • vyšetření mužské plodnosti
 • spermiogram, andrologické vyšetření
 • diagnostika a léčba potíží spojených s tzv. mužským přechodem- andropauzou
 • preventivní vyšetření mužů nad 40 let
 • poradenství a pomoc při potížích v oblasti sexuální orientace
 • poradenství v oblasti poruch sexuální identity a preference
 • falopletysmografické vyšetření
 • poradenství a pomoc při řešení sexuálních problémů mužů v důsledku jiných chronických onemocnění
 • poradenství, diagnostika a léčba pohlavně přenosných nemocí
 • psychoterapie sexuálních dysfunkcí

 

_pro_muze_mont