Pro ženy

 • diagnostika a léčba potíží v oblasti sexuality
   bolesti při pohlavním styku, snížená sexuální touha, potíže s dosažením orgasmu, nedostatečné sexuální vzrušení, atd.
 • poradenství, diagnostika a léčba poruch plodnosti
 • poradenství při plánování rodičovství (antikoncepce)
 • poradenství, diagnostika a léčba potíží v sexualitě žen spojených s klimakteriem a jinými hormonálními poruchami
 • poradenství a pomoc při potížích v oblasti sexuální orientace
 • poradenství v oblasti poruch sexuální identity a preference
 • vulvopletysmografické vyšetření
 • poradenství a pomoc při řešení sexuálních problémů žen v důsledku chronických onemocnění
 • poradenství, diagnostika a léčba pohlavně přenosných nemocí
 • psychoterapie sexuálních dysfunkcí

_pro_zeny_mont