MUDr. Pavel Turčan, FECSMRAW_1332

Dosažené vzdělání:
1994 – MUDr. – obor všeobecné lékařství, LF Univerzity Karlovy Hradec Králové

Odbornost:
1997 – atestace v oboru gynekologie a porodnictví prvního stupně
2002 – atestace v oboru gynekologie a porodnictví druhého stupně
2006 – atestace v oboru sexuologie
2020 – evropská zkouška Fellow of the European  Committee of Sexual Medicine

 

Členství v odborných organizacích:
Člen České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
Člen České společnosti pro menopausu a andropausu ČLS JEP
Člen Sdružení soukromých gynekologů ČR
Člen Sexuologické společnosti ČLS JEP
Člen European Society for Sexual Medicine
Člen International Society for Sexual Medicine
Člen Sdružení pro plánování rodiny a sexuální výchovu
Místopředseda Sekce gynekologické sexuologie při ČGPS ČLS JEP
Člen výboru Sekce dětské sexuologie při Sexuologické společnosti ČLS JEP

 

Mezi další pracovníky a spolupracovníky patří:

PhDr. Pavel Pokorný
MUDr. Pavla Entnerová
MUDr. Lukáš Bittner