MUDr. Pavel Turčan, Ph.D., FECSMRAW_1332

Dosažené vzdělání:

1994 – MUDr. – obor všeobecné lékařství, LF Univerzity Karlovy Hradec Králové

Odbornost:

 • 1997 – atestace v oboru gynekologie a porodnictví prvního stupně
 • 2002 – atestace v oboru gynekologie a porodnictví druhého stupně
 • 2006 – atestace v oboru sexuologie
 • 2020 – evropská zkouška Fellow of the European Committee of Sexual Medicine
 • 2021 – udělení hodnosti Ph.D.,

Členství v odborných organizacích:

 • Člen České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
 • Člen České společnosti pro menopausu a andropausu ČLS JEP
 • Člen Sdružení soukromých gynekologů ČR
 • Člen Sexuologické společnosti ČLS JEP
 • Člen European Society for Sexual Medicine
 • Člen International Society for Sexual Medicine
 • Člen Sdružení pro plánování rodiny a sexuální výchovu
 • Místopředseda Sekce gynekologické sexuologie při ČGPS ČLS JEP
 • Člen výboru Sekce dětské sexuologie při Sexuologické společnosti ČLS JEP

 

Mezi další pracovníky a spolupracovníky patří:

PhDr. Pavel Pokorný
MUDr. Pavla Entnerová
MUDr. Lukáš Bittner
MUDr. Peter Kepič